Easter Special

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ν Ο Σ    Λ Α Γ Ο Σ  / E A S T E R    B U N N Y

Εγκατάσταση στα πλαίσια του πασχαλινού Meet Market,
Τεχνόπολις, Γκάζι, 2012
– –
Easter Bunny made for the seasonal Meet Market,
Technopolis, Gazi, 2012

hand-cut cardboard print

http://themeetmarket.gr