Εισπράκτορας

Ε Ι Σ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Α Σ / I N S P E C T O R

Φωτογραφική εγκατάσταση στο εσωτερικό λεωφορείου για τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Πλατεία Συντάγματος, 2012
– –
Photo installation inside an old bus comissioned by Onassis Cultural Centre Athens
European Mobility Week, Syntagma Sq, 2012

hand-cut print

συνεργάτης : Πέτρος Κωστάκης